Ishchan o’yinlar

Ishchan o’yinlar-o’quvchini o’yin asosida faollashtirish va bilimlarni chuqur o’zlashtirishga yo’naltirilgan ta’lim metodi.