Ishontirish metodi

Ishontirish metodi-tarbiyachining o’quvchilar ongi, ruhiyati, irodasiga ta’sir etish yo’li bilan ularning xarakteridagi axloqiy, intellectual va boshqa ijobiy hislatlarini shakllantiruvchi metod.