Ishora

Ishora-1) ko’z, qo’sh, qo’l va bosh harakati bilan ifodalangan belgilar; 2) insonning qo’l harakati, ishora yordamida o’z ichki holati yoxud tashqi olamdagi ob’yektning holatini ifodalash uchun qo’llaniladigan harakat.