Ishlanma

Ishlanma-muayyan maqsadga yo’naltirilgan o’quv jarayoni yoki o’quv materialining loyihasi.