Iqtisodiy muvofiqlik

Iqtisodiy muvofiqlik-ta’lim tizimi uchun ajratilgan mablag’larni samarali, maqsadli sarflash tizimi.