Iqtisodiy tarbiya

Iqtisodiy tarbiya-o’quvchilarni asosiy iqtisodiy tushunchalar bilan tanishtirish, ularda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish va iqtisodiy munosabatlarga kirishish ko’nikmalarini shakllantiradigan tarbiya turi.