Iqtisodiy ta’lim

Iqtisodiy ta’lim-uzluksiz ta’lim jarayonida yoshlarga iqtisodiy bilim berishga yo’naltirilgan o’quv fani, ta’lim sohasi.