Iqtisodiy madaniyat o’quv predmeti

Iqtisodiy madaniyat o’quv predmeti-iqtisodiy bilim asoslari fanining boshlang’ich kursi, iqtisodiy bilimlarni o’rgatishga mo’ljallangan mustaqil o’quv predmeti.