Jiltir muz

Jiltir muz – yut. Qishda kun ilib, qor erib, uning ketidan sovuq kelishi natijasida hosil bo`ladi. Ho`l qor muz bo`lib qotadi. Yaylovdagi chorva uchun juda xavfli.