Jinsiy a’zolar

Jinsiy a’zolar – jinsiу ko’payish bilan bog’liq bo’lgan a’zolar. Ularda gametalar (jinsiy hujayralar) yetiladi.