Jinsiy davr

Jinsiy davr – yuksak tuzilishga ega hayvonlarning balog’atga yetgan urg’ochi individlaridagi ko’payish bilan bog’liq davriy ravishda qaytarilib turuvchi fiziologik уа morfologik o’zgarishlar. Ba’zi hауvоnlаrdа bu davr ko’payish mavsumida bir, boshqalarida esa bir песhа marta qaytariladi.