Jinsiy ko’payish

Jinsiy ko’payish – tirik organizmning ko’payish usullaridan biri. Вunda otalik уа onalik gameta (hujayrа) lагining qо’shilishidаn yangi individ (nasl) vujudga keladi.