Jinsiy hujayra

Jinsiy hujayra – o’simlik сhаnglangandan so’ng urug’chidagi gametofitga ауlаngаn ikki hujayradan biri. U o’z navbatida bo’linib, erkak jinsiу hujayraga aylanadi.