Jungli

Jungli, changalzor о’rmon – daraxtlar, butalar va o’tlardan tashkil topgan quyuq o’rmonlar. Janubi-sharqiy Osiyo va Hindistonda keng tarqalgan.