JOU

JOU — qadimgi uzunlik va og’irlik o’lchov birligi; tarixiy manbalarda ko’p uchraydi; arpa donining aynan o’zi (o’rtacha 0,04 grammga teng).