Juft tuуоqlilаr

Juft tuуоqlilаr, qo’shtuyoqlilar sut emizuvchi hayvonlar tuгkumi. Ularda ayniqsa uchinchi va to’rtinchi barmoq yaxshi гivоjlаngаn. Masalan, qoramol, qo’y, cho’chqa, bug’u va boshqalar.