Juftlashish davri

Juftlashish davri – hayvonlarning mavsumiy xarakterga ega bo’lgan juftlashish, qo’shilish davri.