Karimata bo’g’ozi

Karimata bo’g’ozi Kalimantan va Belitung orollari oralig’ida. Janubiy Xitoy dengizini Yava dengizi bilan bog’lab turadi. Uzunligi 100 kilometr, eng kambar joyi 210 kilometr, eng sayoz joyi farvaterida 36 metrgacha. Bir necha mayda Orol va marjon riflari bor.