LUKAS ROBERT

LUKAS ROBERT (1937-yil) – amerikalik iqtisodchi, ratsional (muvofiq) kutish nazariyasi asoschisi. Uning fikricha, davlatning iqtisodiyotni tartiblash bo’yicha tadbirlari foydasiz, chunki iqtisodiy agentlar davlatning hamma harakatlarini oldindan ko’radilar va ularga mos holda javob berishga harakat qiladilar.