LOYIHA SIFATI

LOYIHA SIFATI – mahsulotga xos uning bozordagi joyini aniqlaydigan qiymati.