LOYIHA ISHLARINI BAJARISH BOSQICHLARI

LOYIHA ISHLARINI BAJARISH BOSQICHLARI – resurs ajratish va jarayonni nazorat qilish uchun bajariladigan ishlar davomiyligi bolinadigan vaqt oraliqlaridir.