Matematik xaritagrafiya

Matematik xaritagrafiya – xaritalarni matematik asosi (proektsiya, masshtab, geodezik asos va komponovka) haqidagi fan bo’lib, uning vazifasi xaritagrafik proektsiyalar nazariyasini va xaritagrafik to’rlarni tuzish metodlarini ishlab chiqish, ulardagi xatoliklar (shakl, maydon, burchak va boshqalar)ni kelib chiqish sabablarini va taqsimlanishini har tomonlama tadqiq etish hamda ularni amalda qo’llash usullarini o’rganishdan iborat.