Mikrota’lim

Mikrota’lim-o’quv materiali bo’limlarining kichik qismlarini ma’lum ketma-ketlikda ishlab chiqarishga tatbiq etish tizimi.