Mikrotexnologiya

Mikrotexnologiya-o’zaro va individual ta’sirga hamda tor hajmdagi tezkor topshiriqlarni hal etishga qaratilgan texnologiya.