Milliy g’urur

Milliy g’urur-shaxs, ijtimoiy guruhning milliy o’z-o’zini anglashi asosida shakllanadigan, ajdodlari qoldirgan moddiy, ma’naviy merosdan, o’z xalqining jahon tsivilizatsiyasiga qo’shgan hissasi, o’zga millatlar oldidagi qadr-qimmati, obro’-e’tiboridan faxrlanish hissini ifodalovchi tushuncha.