Moddiy-texnika ta’minoti

Moddiy-texnika ta’minoti-o’quv-tarbiya muassasalarini zarur uskunalar, inventarlar, ashyolar, ta’limning texnikaviy, dasturiy va didaktik vositalar bilan jihozlash, ta’lim jarayonini kompyuterlashtirish, ta’lim muassasalarini capital ta’minlash.