Modellashtirish

Modellashtirish-o’quv materiallari yoki ta’lim mazmunini yaxlit tizimga keltirish.