Modetnizatsiya

Modetnizatsiya-pedagogik ta’lim jarayoni va pedagogika fanini davr talablari asosida yangilash.