MOLIYA-BANK TIZIMI

MOLIYA-BANK TIZIMI – tarixan shakllangan va belgilangan qonun-qoidalar asosida faoliyat yurituvchi mamlakatdagi moliya-kredit muassasalari majmuyidir.