MOLIYANI BOSHQARISH

MOLIYANI BOSHQARISH – subyektlarning moliyaviy munosabatlarini amalga oshirish, pul oqimi fondlarini uyushtirish, taqsimlash va samarali ishlatishga oid faoliyatni bildiradi.