MOLIYA FUNKSIYALARI

MOLIYA FUNKSIYALARI – moliya mohiyatining amalda namoyon bo’lishi. Uning taqsimlash va nazorat funksiyalari mavjud.