MOLIYANING XALQARO ALOQALARGA TA’SIR ETUVCHI YO’NALISHI

MOLIYANING XALQARO ALOQALARGA TA’SIR ETUVCHI YO’NALISHI – xorijiy sarmoyadorlar mablag’larini jalb etish.