MOLIYASHTIRISH LIMITI

MOLIYASHTIRISH LIMITI – joriy moliya yili mobaynida ajratiladigan pul mablag’lari chegarasi.