MOLIYAVIY DASTAKLAR VA RAG’BATLANTIRISH VOSITALARI

MOLIYAVIY DASTAKLAR VA RAG’BATLANTIRISH VOSITALARI – ularga foydani taqsimlash usullari, turli fondlarga to’lovlar, ajratmalar, qo’llaniladigan imtiyozlar, sanksiyalar, jarimalar, soliqlar, subsidiya, subvensiya va sanatsiyalar kiradi.