MOLIYAVIY BOZOR

MOLIYAVIY BOZOR – qisqa, o’rta va uzoq muddatli kreditlar hamda fond qiymatlari, ya’ni aksiyalar, obligatsiyalar va qimmatli qog’ozlarning boshqa ko’rinishlari bozori. Birlamchi moliyaviy bozorda yangi qimmatli qog’ozlar chiqariladi, ikkilamchi moliyaviy bozorda esa oldin chiqarilgan qimmatli qog’ozlarning qayta sotilishi sodir etiladi.