MOLIYAVIY AKTIVLAR

MOLIYAVIY AKTIVLAR – birlikning o’z mablag’laridan iborat. Ular monetary oltin, naqd pul, depozit, investitsiya, kreditlar, qimmatli qog’ozlar ko’rinishida bo’lishi mumkin.