MOLIYAVIY BUDJET

MOLIYAVIY BUDJET – kapital qo’yilmalar budjeti, pul mablag’lari budjeti va bashorat qilinadigan balansni o’zida mujassamlashtirgan bosh budjetning bir qismi.