Munozara

Munozara-o’quvchilar, talabalar va o’qituvchilar orasidagi o’zaro fikrlar tortishuvi.