Muqobil maktablar

Muqobil maktablar-erkin maktablar bo’lib, boshqa maktab bilan yondosh holda faoliyat ko’rsatib, bolalarning ta’lim olishini ta’minlovchi muassasa.