Mustaqil ta’lim

Mustaqil ta’lim-insonning o’zi tanlagan vositalar va adabiyotlar yordamida avlodlar tajribasini, fan va texnika yutuqlarini o’rganishga yo’naltirilgan shaxsiy harakatlar jarayoni.