Mustaqil tadqiqotchilik faoliyati

Mustaqil tadqiqotchilik faoliyati-o’quv faoliyatining tadqiqotchilikka yo’naltirilgan turi.