Mutaxassislik

Mutaxassislik-maxsus tayyorgarlik va ish tajribasini egallash yo’li bilan amalga oshiriladigan muayyan bilim, ko’nikma va malakalar talab etiladigan u yoki bu kasbiy yo’nalishdagi faoliyat turi.