Nukleotidlar

Nukleotidlar – azot asoslari: ugleyod komponentlari vа fosfor kislotadan tashkil topgan organik birikmalаr. Irsiy informatsiyaning elementar tuzilma birligi hisoblanadi. Fermentlarning kofermentlari sifatida muhim ahamiyatga ega.