Oksidativ fosforlanish

Oksidativ fosforlanish – tirik оrganizmlarda organik moddalarning oksidlanishi natijasida ajralib chiqqan energiya hisobiga ADF va fosfor kislotadan ATF ning hosil bo’lish jarayoni.