Olchin

Olchin (turkcha)-uzunlik o’lchov birligi; arshin va gaz qiymatlari (65+112 santimetr)ga teng.