ORALIQ MAHSULOT

ORALIQ MAHSULOT – ishlab chiqarish va muomala jarayonidan chiqib ketmagan, yakuniy iste’mol uchun yetib bormagan, qayta ishlash yoki sotishga mo’ljallangan mahsulot.