ORALIQ ISTE’MOL

ORALIQ ISTE’MOL – hisobot davrida o’z shaklini o’zgartirgan (transformatsiyalangan) yoki ishlab chiqarish xarajati sifatida butunlay iste’mol qilingan tovar va xizmatlar qiymati.