OSSILLYATORLAR

OSSILLYATORLAR – trendsiz (yonbosh) bozorlarda baho ko’p holatlarda o’z yo’nalishini o’zgartiradi, yuqoriga va pastga bo’Igan qisqa harakatlarning boshlanishi va oxirini bilish eng murakkab muammoga aylanadi. Mazkur masalaning qisman yechimi – ossillyatorlardir.