OVERNAYT OPERATSIYASI

OVERNAYT OPERATSIYASI – hisob-kitob bitim tuzilgan kunda yoki ertasiga amalga oshiriladigan valyuta operatsiyasi.