Ostinato

Ostinato (lotincha obstinatus — o’jar, qat’iy) — musiqada muayyan kuy yoki ritm tuzilmasining ketma-ket, ko’p marotaba takrorlanishi.